Testimonials

Jeśli zdecydowałeś się wstąpić w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej na początku musisz:

1. Zdecydować się, do której jednostki chcesz należeć.

2. Wypełnić deklarację wstąpienia do OSP.

3. Złożyć deklarację na ręce prezesa, naczelnika, bądź innego członka zarządu OSP w Mystkowie, a tym samym rozpocząć okres kandydacki.

W dalszej kolejności musisz:

4. Zapoznać się ze specyfiką jednostki, wyposażeniem, obsługą podstawowego sprzętu pożarniczego i jego konserwacją, a także zapoznać się z obyczajami panującymi w naszej jednostce.

5. Uzyskać pozytywną opinie osób orzekających oraz uzyskać akceptację Zarządu OSP Mystków.. Z okresu kandydackiego zwyczajowo zwalnia się osoby aktywne w MDP (młodzieżowych drużynach pożarniczych) oraz osoby budzące powszechny szacunek i zaufanie wśród wszystkich, bądź zdecydowanej większości członków OSP.

6. Kolejnym krokiem naboru jest złożenie ślubowania, które przyjmuje Zarząd, walne zgromadzenie członków, bądź uczestnicy uroczystości strażackich.

Po ślubowaniu pozostaje tylko założyć mundur i rozpocząć szkolenie pożarnicze, które zawiera szereg szkoleń.  Przebiega ono w następujący sposób: Szkolenie podstawowe jednoetapowe,Szkolenie specjalistyczne z zakresu ratownictwa technicznego,Szkolenie kierowców konserwatorów,Szkolenie z zakresu ratownictwa wodnego,Szkolenie dowódców OSP,Szkolenie naczelników OSP, Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.