Czy wiesz że…?

Q?

Jak często należy czyścić komin?

A.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, przewody kominowe na paliwo stałe należy czyścić raz na kwartał czyli dokładnie 4 razy w roku.

Pamiętaj!!!!! Zaniedbanie tej czynności prowadzi do nagromadzenia się sadzy w przewodzie kominowym co najczęściej kończy się POŻAREM!

Q?

Dlaczego czyszczenie szamba jest niebezpieczne?

A.

Należy pamiętać, iż przy czyszczeniu tego rodzaju zbiorników, iż w związku z rodzajem nagromadzonych z nim odpadów, znajduje się tam siarkowodór. Jest to gaz który przy dużych stężeniach jest niewyczuwalny. Już zaledwie dwa oddechy tym gazem w wysokim stężeniu powodują śmierć. Czyszczenie takim obiektów powinno odbywać się tylko z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu ochrony.

Q?

Dlaczego tlenek węgla (czad) jest tak niebezpieczny?

A.

Tlenek węgla jest gazem powstającym w procesie spalania. Jest bezwonny przez co nie można stwierdzić jego występowania bez specjalistycznych mierników gazowych. Łączy się z hemoglobiną znajdującą się w krwi i uniemożliwia jej transport tlenu. Tlenek węgla najczęściej powoduje zatrucie u osób znajdujących się w szczelnie zamkniętych pomieszczeniach i korzystających z gazowych ogrzewaczy wody, powietrza, rozszczelnionych instalacji odprowadzających spaliny czy też wad technicznych sprzętu.

Q?

Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?

A.

Objawy są zależne od ilość pochłoniętego tlenku węgla. Najważniejsze z nich występujące już w pierwszej kolejności to: osłabienie koncentracji, ból głowy, nudności, utrata przytomności. W przypadku zatrucia tlenkiem węgla konieczna jest pomoc lekarska.

Q?

Co zrobić jeśli podejrzewamy zatrucie tlenkiem węgla?

A.

Należy w pierwszej kolejności opuścić miejsce w którym podejrzewa się wystąpienie tlenku węgla. Wezwać pomoc pod numerem telefonu 112 lub 998 lub 999. Oczekiwać na pomoc najlepiej na świeżym powietrzu. Kontrolować funkcję życiowe osób zatrutych.