Potrącenie mężczyzny przez pociąg – Kamionka Wielka – 8.12.2016r

W dniu 8.12.2016r zastęp z OSP Mystków został zadysponowany do potrącenia mężczyzny przez pociąg w miejscowości Kamionka Wielka. Druhom z Mystkowa jako pierwszym udało się dotrzeć do miejsca zdarzenia. Z uzyskanych informacji od maszynisty wynikało, iż poszkodowana osoba leżała pomiędzy torami  w chwili przejazdu pociągu. Mężczyzna został wyciągnięty przez maszynistów na pobocze torowiska. Zadania strażaków polegały na udzieleniu mężczyźnie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz przekazaniu poszkodowanego Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Działania prowadzono blisko godzinę.

OSP Mystków OSP Mystków

Comments are closed.