Pożar wraków samochodów – 17.02.2017r – ul. Wiśniowieckiego Nowy Sącz

17 lutego kilkanaście minut przed godziną dziewiętnastą zastęp z OSP Mystków został zadysponowany zostały do gaszenia pożaru w Nowym Sączu na ulicy Wiśniowieckiego. Po przybyciu na miejsce zdarzenia  ustalono, że pożarem objęta była  sterta wraków samochodowych oraz  znajdująca się w bezpośredniej bliskości prasy hydraulicznej koparki. Bezpośrednio zagrożone było pomieszczenie magazynowe, gdzie składowane  było  20 butli tlenowych oraz 1 butla propan-butan.  Zagrożona była również wiata w której magazynowane były opony samochodowe. Pośrednio zagrożone były budynki magazynowe  oraz pomieszczenia w których przechowywane były  butle  z gazem propan-butan. W bliskiej odległości od źródła pożaru znajdował się samochód kontenerowy  na który oddziaływało  promieniowanie cieplne. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu dwóch prądów piany ciężkiej w obronie na zagrożoną koparkę, prasę hydrauliczną oraz przyległy do prasy kontener z gazami technicznymi.  Następnie podano kolejne dwa prądy piany ciężkiej w natarciu na palącą się stertę wraków samochodowych, zaopatrzenie wodne stanowił hydrant zlokalizowany w pobliżu pożaru. Następne działania Straży Pożarnej polegały na dogaszeniu wraków samochodów. Prądy piany ciężkiej zastąpiono prądami wody.  Obecny na miejscu właściciel firmy udostępnił koparkę z operatorem przy pomocy której przemieszczano wraki pojazdów w celu  ich dogaszenia. Przy pomocy kamery termowizyjnej sprawdzono butle z tlenem i propanem-butanem nie stwierdzając zagrożenia. Działania ratowniczo – gaśnicze trwały trzy i pół godziny. Przyczyna pożaru jest nieustalona.

Pożar wysypisko Pożar wysypisko2 Pożar wysypisko3 Pożar wysypisko4 Pożar wysypisko5 Pożar wysypisko6 Pożar wysypisko7 Pożar wysypisko9

Comments are closed.