Samochód osobowy wpadł do rowu – Mystków – 18.08.2016