Zabezpieczenie imprezy masowej Tour de Pologne – 14.07.2016