Ukończenie kursu i ślubowanie nowych strażaków JOT w OSP Mystków

Dnia 02.11.2016 roku po blisko 30 dniach szkolenia jednoetapowego strażakami Jednostki Operacyjno - Technicznej w Mystkowie zostali:

  • dh Izabela Kruczek
  • dh Tomasz Pazgan
  • dh Bartosz Mróz

W w/w dniu złożyli oni przysięgę na sztandar Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, którą odebrał, I z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu - st.bryg.mgr inż. Paweł Motyka.

Podczas tego uroczystego apelu obecni byli:

dh. Mateusz Górski, z-ca naczelnika OSP Mystków, Komendant Gminny ZOSP RP

dh. Zbigniew Hebda, Prezes Zarządu OSP w Mystkowie

20161102_192941 20161102_193031 20161102_193736 20161102_193801 20161102_194216 20161102_194334 20161102_194451

Comments are closed.