Uroczyste włączenie OSP Mystków do KSRG, 65-lecie OSP

W dniu 3.09.2016r na Mystkowie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji 65-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej oraz oficjalnego przekazania decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu naszej jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

Całość wydarzeń rozpoczęła Msza Święta z udziałem kompanii honorowej złożonej z druhów Gminy Kamionka Wielka oraz Orkiestry Dętej z Mystkowa. Po zakończonej liturgii pododdziały zostały przeprowadzone na plac przed remizą gdzie odbył się dalsze obchody.

W uroczystościach uczestniczyło wielu zaproszonych gości, a w tym: p. Stanisław Kogut - senator RP, p.mgr Marek Pławiak - Starosta nowosądecki, p. st.bryg.mgr.inż Janusz Basiaga - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu,
p. st.bryg. Paweł Motyka - Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
w Nowym Sączu, przedstawiciele Gminy Kamionka Wielka, darczyńcy, druhowie oraz mieszkańcy wsi Mystków.

Swoją obecnością zaszczycili nas również druhowie z miejscowości Trąbki za co jesteśmy im szczególnie wdzięczni.

Dziękujemy za przybycie.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Comments are closed.