W dalszej kolejności musisz:

4. Zapoznać się ze specyfiką jednostki, wyposażeniem, obsługą podstawowego sprzętu pożarniczego i jego konserwacją, a także zapoznać się z obyczajami panującymi w naszej jednostce.

5. Uzyskać pozytywną opinie osób orzekających oraz uzyskać akceptację Zarządu OSP Mystków.. Z okresu kandydackiego zwyczajowo zwalnia się osoby aktywne w MDP (młodzieżowych drużynach pożarniczych) oraz osoby budzące powszechny szacunek i zaufanie wśród wszystkich, bądź zdecydowanej większości członków OSP.

6. Kolejnym krokiem naboru jest złożenie ślubowania, które przyjmuje Zarząd, walne zgromadzenie członków, bądź uczestnicy uroczystości strażackich.