Po ślubowaniu pozostaje tylko założyć mundur i rozpocząć szkolenie pożarnicze, które zawiera szereg szkoleń.  Przebiega ono w następujący sposób: Szkolenie podstawowe jednoetapowe,Szkolenie specjalistyczne z zakresu ratownictwa technicznego,Szkolenie kierowców konserwatorów,Szkolenie z zakresu ratownictwa wodnego,Szkolenie dowódców OSP,Szkolenie naczelników OSP, Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.